Plaćanje i reklamacije

Plaćanje i reklamacije


Plaćanje

1. Plaćanje platnim karticama ( u pripremi )

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta novogodisnjejelke.com je moguće izvršiti platnim karticama.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

2. Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate prilikom isporuke. Isporuku vrši kurirska služba i moguće je jedino plaćanje gotovinom.

3. Plaćanje preko računa

Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun NAS SAN d.o.o., uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj.

Poziv na broj je broj porudžbine koji se automatski generiše prilikom naručivanja.

Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).

4. Plaćanje u prodavnici

Svoju porudžbinu možete platiti direktno u našem maloprodajnom objektu i tom prilikom preuzimate poručenu robu.


Reklamacije i povraćaj robe

Pravo na rešenje eventualne reklamacije možete ostvariti u sledećim slučajevima:

Reklamacija prilikom rasapkivanja proizvoda – Ukoliko se prilikom raspakivanja proizvoda se konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara podacima navedenim u deklaraciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju.

Davalac garancije je u obavezi da popravi proizvod, dok je trgovac u obavezi da zameni proizvod novim ili da vrati novac u najkraćem mogućem roku.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je kao sredstvo plaćanja koristio neku od platnih kartica, delimično ili u celom iznosu, NAS SAN d.o.o. je u obavezi da izvrši povraćaj isključivo preko za to predviđenih metoda plaćanja (VISA, EC/MC i Maestro), što podrazumeva da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj novčanih sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamacija u garantom roku – davalac garancije, u garantnom roku, o sopstvenom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i eventualnih nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, tačnije deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj.

U tom slučaju, uređaj zajedno sa računom ili kopijom računa ili računom dobijenim prilikom kupovine preko internet-a i overenim garantnim listom šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U suprotnom, slanjem proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili dugog dokaza o kupovini ( kopija računa, slip i sl.)

Potrošač stiče pravo na reklamaciju u koliko :

reklamirani proizvod donese u maloprodajni objekat NAS SAN d.o.o. „Deda Mrazov Kutak“ koji se nalazi u Mirijevski Bulevar 18b, Shopping Centar Karaburma ( 1 sprat ), 11000 Novi Beograd, podnese na uvid fiskalni račun ili kopiju fiskalnog računa, ili račun dobijen putem kupovine preko internet-a,
nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je reklamiran kupac isključivo dobija od ovlašćenog prodavca gde je ostavio proizvod.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjavanje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Za opravdane reklamacije NAS SAN d.o.o.,u potpunosti snosi troškove transporta.